Skip to main content

Wat is Beeldende Therapie?

Beeldende therapie is één van de 7 Vaktherapieën. Bij deze manier van behandelen staat het zelf doen centraal. Omdat niet het praten maar het zelf ervaren op de voorgrond staat krijg je vaak snel zicht op wat je bezig houdt.

Want ieder mens is uniek, en ieder mens uit zich ook precies zoals hij zelf is. Ook in het beeldend werken. In een concreet werkstuk zie je letterlijk voor je wat jou bezig houdt op dit moment en hoe dit jou laat voelen. Aan de hand van jouw beeldend werk wordt gepraat hierover. Samen werken we eraan je voelen, denken en handelen op één lijn te krijgen. Eerst in het beeld, vervolgens in het dagelijkse leven.

Wil je hier meer over weten? Lees dit artikel over de nieuwe Generiek Module Vaktherapie!

http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/2018/05/24/generieke-module-vaktherapie-gemeenschappelijke-taal-voor-de-disciplines/

Voor wie is Beeldende Therapie geschikt?

Beeldende therapie is geschikt voor alle leeftijden en kan individueel, in groepen en met gezinnen worden gegeven. Het is een behandelmethode voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische stoornissen, en wordt gegeven bij onder meer:

 • Depressie
 • Burn-out
 • Angst
 • Stress
 • Trauma (PTSS)
 • Rouw
 • Eetstoornissen
 • Faalangst
 • Hechtingsproblematiek
 • Autisme
 • ADHD

Mijn specialisatie ligt bij vrouwen met een postnatale depressie, postnatale posttraumatische stressstoornis, en burnout. Daarnaast heb ik ervaring met het werken met kinderen met sociaal-emotionele problemen, autisme en ADHD.

Hoe gaat Beeldende Therapie in z'n werk?

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Het is belangrijk om te weten of wij een 'klik' hebben, omdat het de kans van slagen van de therapie voor een aanzienlijk deel bepaalt.

Na het kennismakingsgespek volgt het intakegesprek. We brengen jouw hulpvraag in kaart en stellen samen doelen voor de therapie. Als we een 'klik' hebben schrijf ik een behandelplan en starten we de therapie met een observatieperiode van 3 sessies. Tijdens deze sessies worden de gestelde hulpvraag, doelen en werkwijze aangescherpt.

Als therapie is geïndiceerd schrijf ik een behandelplan voor de therapieperiode die we bespreken tijdens de evaluatiesessie. We maken we een inschatting hoeveel sessie nodig zijn om je doelen te bereiken en we bespreken of jij de door mij gekozen werkwijze bij jou vindt passen. We kunnen nu doelgericht aan de slag!

Na elke 5 therapiesessies vindt een (tussen)evaluatie plaats waarin hulpvraag, behandeldoelen en werkwijze worden besproken en opnieuw worden aangescherpt. Zo blijft voor jou inzichtelijk waar we mee bezig zijn, welke keuzes ik maak voor interventies tijdens de therapiesessies en heb jij blijvend inspraak in jouw eigen therapieproces.

Na afloop van de therapie volgt een follow-up telefonisch gesprek om te bespreken hoe het dan met je gaat.

Voor Beeldende Therapie is geen verwijsbrief van huisarts of specialist nodig.